مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23693 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بهترين راه براي جلب رضاي خدا و دوري از وسوسههاي شيطاني چه بايد كرد
براي ارتباط با خدا و جلب رضايت او و دور شدن از وسوسههاي شيطاني،

بهترين راه، توجه به عبادات و ذكر خدا و تلاوت قرآن و تدبأر در آيات آن است;

چون رضايت خدا در گرو طاعت و بندگي او است. در روايات آمده است: ((اگر

ميخواهيد خدا از شما راضي شود، او را اطاعت كنيد و سعي نماييد اوامر و

نواهي او را مو به مو رعايت كنيد و علاوه بر انجام واجبات و ترك محرمات،

مستحبات را نيز انجام دهيد. مخصوصاش نافله شب را فراموش نكنيد)).

تجربه و زندگي بزرگان نشان داده است كه راه همين است و بس. البته رسيدن به

اين مراحل تدريجي است و نياز به زمان دارد. اين طور نيست كه با يك شبانهروز

انسان بتواند بر وسوسههاي شيطاني غالب شود و اهل ذكر و معنويت گردد.

و اما براي جلب رضايت مردم; آنچه را براي خود ميخواهي براي ديگران نيز

بخواه و آنچه را كه براي خود ناپسند ميشماري براي ديگران ناپسند بشمار.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.