مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23754 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چه كار كنيم تا خودمان را بهتر بشناسيم و در مسير حق گام برداريم ؟
از اين كه خداوندتوفيق بيداري و توجه به خودشناسي به شما عنايت كرده است خوشوقتيم و برايتان آرزوي توفيق داريم . آري خواهر عزيز! شمابحمدالله وارد منزل اول شده ايد و چه بسيارند افرادي كه در خواب خرگوشي به سر مي برند نه به فكر خود هستند و نه خودشناسي. معرفت نفس گوهري است كه از درون بايد به آن دسترسي پيدا كرد.تفكر و مطالعه و تنظيم افكار و رسيدن به نتايج مشخص ، راه تحصيل معرفت است . سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد=آنچه خودداشت زبيگانه تمنا مي كرد=گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است =طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد=بيدلي در همه احوال خدابا او بود=او نمي ديدش واز دور خدايا مي كرد= شيخ شبستري گويد : كه باشم من ؟ مرا از من خبر كن =چه معنا دارد اندر خود سفر كن = البته مقصود از شناخت خود شناخت شناسنامه اي نيست بلكه شناختي كه ارزش حقيقي انسان را در برگيرد، بداند كيست ، از كجا آمده ، براي چه آمده ، چه ارزشي دارد و چه بايد بكند .براي وصول به اين منظورتوصيه ما آن است كه براي خود طبق برنامه ارسالي سيري مطالعاتي تنظيم نموده و به دقت برنامه را عمل كنيد تا ان شا الله از مواهب آن بهره ببريد .خودشناسي ارزشمندترين شناخت ها و رساننده به خداشناسي است . در روايت از اميرالمومنين ( ع ) است : ( ( معرفه النفس انفع المعارف ) ) . در اين زمينه به دو نوع مطالعه نياز است : الف ) مطالعه علمي ب ) مطالعه عيني . الف ) مطالعه علمي : درباره خودشناسي نوعي و به تعبير ديگر ( ( انسان شناسي ) ) ( اومانولوژي ) است . بهترين سخن دراين رابطه را در قرآن مجيد و سپس در كلمات واحاديث پيشوايان مكتب مي توان يافت . براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر . ك : 1- انسان و ايمان شهيد مطهري 2- انسان در قرآن شهيدمطهري 3- خودشناسي براي خداشناسي محمد تقي مصباح يزدي 4- جامع السعادات ملامهدي نراقي 5- محاسبه النفس سيد بن طاووس ب ) مطالعه عيني : يعني تفكرو تامل در وجود خويشتن شناخت معايب و محاسبه نفس خويش . يقينا هر چه آدمي بيشتر درخود فرو رود و به اخلاق و كردار خود بينديشد بيشتر خود را خواهدشناخت . در اين رابطه انسان چون طبيبي حاذق بايد بيماري هاي نفس خويش را دريابد و با مهارت و جديت به درمان آن بپردازد .اين گونه خودشناسي اساسي ترين ركن خودسازي و عروج به مقامات بلند معنوي است . زيرا كسي كه فاقد آن باشد عمري را در غفلت وبي خبري سپري خواهد كرد و چه بسا عمري با ملكات رذيله زندگي كند وبه سراي آخرت بشتابد بدون آن كه ره توشه اي به همراه داشته باشد .در اين رابطه كتاب هاي اخلاقي تا حدود زيادي مي تواندراهنماي انسان باشد .براي آگاهي بيشتر ر . ك : 1- چهل حديث امام خميني 2- المراقبات ميرزا جواد ملكي تبريزي 3- پرواز درملكوت امام خميني 4- جزوه ضميمه ( ( محاسبه النفس ) ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.