مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23762 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- چگونه مي توان خوشحالي و شادي باطني و عشق عبادت را درك كرد ؟
ج1- عبادت خداوند پيام مشترك همه پيامبران وحي است و هدف از خلقت جن و انس در نگاه قرآن عبوديت و بندگي است ,كه آنجا قرآن مي فرمايد :{ ما خلقت الجن و الانس الاليعبدن }(1)
يعني :« عبادت و بندگي با آزادي بشر در تضاد نيست ,گرچه گروهي ازمردم با اعتراف به خالق جهان زبان اعتراض مي گشايند كه آيا خداوند نياز به عبادت بندگي دارد ؟ خداوند بي نياز مطلق است ,چه احتياجي به عباد ت ما دارد و سر از طاعت و بندگي و عبادت خداي بزرگ سر مي تابند !!! زيرا ؛ آنرا به نحوي با شهوات دنيا در تضاد مي بينند و گاهي اگر در تضاد نباشد بجاي مي آورند !! اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه عبادت چيست ؟ چرا اديان الهي ما را به بندگي محض فرا مي خوانند ؟
عبادت كدام خدا وجودي انسان را پر ميكند ؟ در واقع عبادت پاسخگوي كدام نياز بشريست ؟ به همه اين سئوالات جواب خواهيم داد انشاء الله .
1- عبادت در نظام آفرينش , داراي دو روي است كه يك روي آن نظام« تكوين» و روي ديگرش نظام « تشريع» است و درهر دو نظام از يك اصل پيروي ميكند و آن وابستگي به ذات خالق متعال است با اين تفاوت كه در نظام « تكوين» جبري بوده و در نظام تشريع ارادي و اختياري مي باشد .
2- حقيقت عبادت : علامه طباطبائي « ره » درمورد حقيقت عبادت چنين مينگارند :« حقيقت عبادت اينستكه بنده خود را در مقام مملوكيت پروردگار خويش در آورد , به همين لحاظ روح عبادت با تكبر و خود پسندي سازش ندارد } ( 2)
پس شرك دربندگي باطل است و بندگي خالص مورد پذيرش است و ايشان بر نفي خود پرستي و تكبر و شرك و عبادت از قرآن شاهد آوره اند { ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } ( 3)
يعني : « آنكه از بندگي و عبادت من تكبر مي ورزند به همين زودي با ذلت و خواري داخل دوزخ ميشوند .»
3- هماهنگي عبادت با وابستگي ذاتي انسان : انسان جزئي از جهان آفرينش است با اين امتياز كه عاليترين استعداد و خلافت الهي به او داده شده است.
4- عبادت و كمال انساني : هر موجودي به طور غريزي و فطري درجستجوي كمال خاص خويش است و دقيقا كمال خاص يك موجود بالاترين مرتبه هستي اوست , كمال انسان , يك واقعيت است كه تمام استعداد ها را جهت ظهور فعلي اش به كمك مي طلبد در صحيفه سجاديه امام چهارم «عليه السلام »مي فرمايند : { و لو كانوا كذالك تخرجوا من حدود الانسانيه الي حد البيهمه فكانوا كما وصف في محكم كتابه { ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا } ( 4)
يعني : « و اگر چنين شوند يعني : عبادت , حمد , ستايش و شكر خدا را بجا نياورند , از حدود انسانيت به حد چارپايان روي مي آورند و آنگونه ميشوند كه خداوند در كتاب قرآن فرموده است « بندگان هواي نفس مانند چارپايان , بلكه گمرا ترند .»
5- كمال انساني عبادت و اخلاص : كمال خاص انسان است كه در شعاع عبوديت و بندگي الله حاصل ميشود , انسان حقيتا در شعاع اطاعت محض , بندگي و حمد و ثناي خداوند , كمال را از خالق خويش طلب ميكند تا از نقص بيرون آمده و خويش را مزين به صفات « رب الارباب» ميگرداند و آنوقت لذت عبادت را درك مينمايد و به حدي ميرسد كه ميگويد : { و انت غايه مطلوبي و مناي في منقلبي و مثوي ......} (5) درپايان متذكر ميشوم كه عبادت در تمام ابعاد نفس بمعني اعم است و دنبال مال حلال ميرود ,حتي اگر قصد قربت در نظر نداشته باشد . اما چون جلب رضايت واطاعت خداست , اين خود يك نوع عبادت است در روايتي از معصوم رسيده است؛{ العباده سبعون جزا افضها طلب الحلال } يعني : عبادت هفتاد جزء را شامل ميشود كه افضل همه آن طلب حلال است يك عبادت نماز و روزه كه قصد قربت در آن شرط است و يك قاعده فقهي است كه آنچه كه عبادت محسوب ميگردد بايد قربه الي الله باشد . مثل وجوهات شرعيه , زكات , حج . اما كارهاي ديگر هم هست كه خارج از اين دايره مذكور است اما عبادت نام گرفته است. به احاديث ذيل توجه فرمائيد .
1- اول عباده الله معرفه الله ( 6)
2- التفكر في ملكوت السموات و الارض عباده المخلصين ( 7)
3- التفكر في الاءالله نعم العباده ( 8)
هر هفته شبهاي جمعه درهر كجا و در هر شرايط دعاي روح بخش كميل و صبحاي جمعه از دعاي ندبه غفلت نشود .
موفق باشيد.
منابع :
1- سوره مباركه و الزاريات , آيه 56
2- تفسير الميزان ترجمه فارسي , جلد اول , ص 28
3- سوره مباركه غافر , آيه 60
4- صحيفه سجاديه , دعاي اول
5- مفاتيح الجنان دعاي صباح امير المؤمنين علي «عليه السلام »
6- عيون اخبار الرضا , ج 1 , ص 12
7- شرح غرر الحكم , ج 2 , ص 40
8- شرح غررالحكم , ج 1 , ص 471

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.