مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دائم الذكر بودن، با زندگي روزمره در تضاد نيست؟
ذكر خدا به معناي ياد خداست، آنچه در ذكر اهميّت بيشتري دارد، به ياد خدا بودن است. ياد خداست كه انسان را از گناه باز مي دارد; بنابراين ذكرالهي همواره ممكن است و با زندگي ناسازگار نيست و انسان در هر حال مي تواند به ذكر الهي مشغول باشد. خداوند مي فرمايد: «رِجالٌ لاتُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَلابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ..; مرداني كه تجارت و داد و ستد، آنان را از ياد خدا باز نمي دارد(1)».
بايد توجّه داشت كه جايگاه تربيتي ذكر در مقابل غفلت است; وگرنه ممكن است انسان علم داشته باشد، ولي در عين حال ذاكر نباشد; زيرا ذكر در مقابل جهل نيست و تنها وقتي انسان از خداوند و حضور او غافل نيست ذاكر است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره نور، آيه 37.

ـ2344ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.