مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا منظور از دائم الذّكر ذكر زماني است؟
گفتني است كه مراد از دائم الذكر بودن، ذكر لساني و زباني نيست، بلكه منظور اين است كه انسان در همه حال بايد به ياد خدا باشد. و روشن ترين مصاديق ذكر خدا اين است كه وقتي با معصيت و گناه روبرو مي شود، به گناه آلوده نشود و ياد خدا او را از گناه باز دارد.
همان طور كه رسول الله((صلي الله عليه وآله))مي فرمايد: «طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره; خوشا به حال كسي كه از گناه حاضر، به خاطر وعده نديده مي گذرد».
البته ذكر مراتبي دارد. يكي از مراتب ذكر، ذكر لساني است كه زبان انسان به ذكر خدا مشغول باشد; و در صورتي كه قلب و دل انسان غافل از خدا باشد، ذكر زباني رتبه كمي دارد; و به همين سبب، از اما صادق كه سؤال شد كمترين مصداق ذكر چيست، فرمودند تسبيحات(33مرتبه) آخر هر نماز(1). به هر حال كلمه ذكر كه به معني يادآوردي است، بهترين مصداقش حاضر بودن خدا در نزد فرد ذاكر به ويژه هنگام گناه است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمة، ج 3.

ـ2357ـ
             اخـلاق و تربيت
             اطاعت و عبادات                   احترام به پدر و مادر               

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.