مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23769 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درختي كه انسان از آن منع شد درخت علم و معرفت بود؟
اينكه شجره ممنوعه، درخت علم و معرفت باشد، از مسائلي است كه از كتاب هاي تحريف شده تورات و اناجيل ريشه گرفته است. چگونه ممكن است خدايي كه به حضرت آدم تعليم اسماء كرده و وي را از حقايق هستي، آگاه نموده است، از شجره علم و معرفت وي را منع كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.