مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23770 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مي توان از غير خدا كمك خواست؟
به غير خدا مي توان دوگونه نظر كرد:
1.نظر استقلالي; به گونه اي كه او را نيز چون خدا مؤثّر بدانيم. اين عين شرك است و به معناي خارج شدن از دائره ايمان به خدا است.
2.نظر ابزاري; با اين توضيح كه موجودات در نظام طبيعت به يكديگر نيازمندند. نياز به روز و شب، كمك گرفتن از ابزار طبيعت براي ادامه زندگي و نيز نيازمندي به پزشك، كارگر، صنعت گر و... از امور مسلّم است و اين خداست كه آنها را ابزار كمك براي ما قرار داده است. در اين صورت ياري گرفتن از ديگران شرك نيست; زيرا مؤثّر حقيقي خداست و ديگران جز به اذن خدا تأثيري در امور ندارند. شيعيان، امامان معصوم((عليهم السلام)) را بندگان خالص خدا مي دانند و به آنان توسّل مي جويند. ياري خواستن از آنها از قسم دوم است نه اوّل.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1911ـ
             اخـلاق و تربيت
             فضائل اخلاقي                            آزادگــي                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.