مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23771 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درد دل كردن با ديگران چه محدوده اي دارد؟
چنانچه درد دل كردن و باز گفتن نگرانيها غيبت كسي نباشد و عنوان حرام ديگري برآن منطبق نباشد، اشكالي ندارد چرا كه اصولا چنين كاري از نيازهاي رواني انسان است; ولي بايد به اين نكات توجّه داشته باشيم:
1. نجوا و دعا با خدا براي همين است كه اين نياز را با يك كانون قدرت و مهر در ميان بگذاريم.
2. اگر خواستيم با آدمها درد دل كنيم، افرادي رازدار و توانا بر ارائه رهنمود سازنده را انتخاب كنيم.
3. مراقب باشيم كه درد دل به شكايت از خداوند تبديل نشود و به ياد الطاف خداوند در زندگي خود باشيم.
4. در احاديث آمده است كه كسي كه با مؤمن درد دل و شكوه كند، گويي نزد خداوند

ـ2106ـ
شكوه كرده است، چون ايمان، به فرد براي اين امر صلاحيت مي بخشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2107ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.