-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2383 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در طول زندگي هدف معيّني ندارم و دچار كمبود محبت شده و به بعضي از افراد هم جنس كه ازصورتي زيبا برخوردارند, دلبسته مي شوم و اين دلبستگي براي من دردسر ايجاد كرده است . لطفاً راهنمايي ام كنيد.

برادر گرامي , در يك جواب اجمالي , صداقت شما قابل تقدير است . شكست ها مقدمهء پيروزي هااست . نشان داديد داراي اراده هستيد و هر كاري بخواهيد, مي توانيد و وجدان مذهبي شما قابل تحسين است . انساني كه در زندگي براي خود هدف مشخص و معيّن انتخاب نكند, دچار سردرگمي شده و از پيشرفت باز مي ماند.

بازماندن از هدف به عوامل گوناگوني مربوط مي شود كه مهم ترين آن ها عبارتند از: عدم تربيت صحيح خانوادگي ; داشتن دوستان ناباب ; نداشتن اطلاعات كافي دربارهء اصول زندگي ; برآورده نشدن نيازهاي هر دوراه اززندگي و نبودن پاسخ به سؤال هاي آشكار و پنهان .

بسياري از پدران و مادران هنگامي كه داراي فرزند مي شوند, بدون آن كه از او مواظبت هاي تربيتي بكنند, تنها به تغذيه و رشد جسمي او مي پردازند و فرزند وقتي وارد اولين تجربهء حضور در اجتماع شد, روش هاي غلط وناصحيح افراد ناباب را تقليد مي كند و هنگامي كه در مدرسه است , قوي ترين عاملي كه در او تأثير مثبت يا منفي مي گذارد, دوست است . معمولاً اتفاق هاي اثر گذار در دورهء نوجواني حادث مي شود, زيرا فهم و شعور نوجوان نسبت به اجتماع حسّاس شده و به سرعت رنگ پذير مي شود و چون هنوز تلقي در نهي از هدايت و ضلالت ندارد, اگر ازسابقهء نامساعد تربيتي برخوردار باشد, بيش از ديگران براي انحراف آمادگي دارد, ولي اگر پدر و مادر او را خوب تربيت كنند و بد و خوب را به او بفهمانند و اصول زندگي را به او آموزش دهند, وقتي وارد مدرسه مي شود, تربيت صحيح را انتخاب مي كند و سعي خواهد كرد دوستان خوبي براي خود برگزيند.

برادر گرامي , ندانم كاري ها و عدم مواظبت در رفتار, باعث نوعي انحراف در آداب معاشرتتان شده است . از اين رو به جاي آن كه بعد از رسيدن به سن بلوغ , كشش جنسي تمام به طرف فرد مخالف پيدا كنيد, مقداري ميل به جنس موافق پيدا كرده ايد, گرچه وجدان مذهبي شما نيرومند است .

قطعاً به گناه آلوده نشده ايد و نخواهيد شد, ولي خوف آن هست كه كشش به جنس مخالف كمرنگ شود, كه هرچه زودتر بايد علاج كنيد.

نداشتن علاقه و احساس نسبت به جنس مخالف , طبيعي نيست ; چون علاقه در راه همجنس خرج مي شود و حال آن كه در نظام خلقت , زوج ها موجب اتّصال زنجيرهء خلقت مي شوند. علاقه مندي اگر جز براي خدا باشد, موجب لغزش خواهد شد. انسان به چه جهت به دوست خود علاقه مند است ؟ آيا فقط به خاطر داشتن زيبايي يا داشتن كمالات معنوي ؟ زيبايي و زيبا دوستي خوب است , چون موجب بهجت و سرور و خوشايندي مي شود, ولي اگرموجب تحريك هوس هاي خفته شود, جز دردسر نخواهد داشت , زيرا هوس بيدار مي شود, كه عقل و هوش ندارد وهر كاري كه بتواند مي كند. آن گونه كه شما نسبت به فردي علاقه مند شده ايد, نمي توان نام دوست را بر او نهاد, چون هدف از اين ارتباط چيز ديگري است . پس چنين علاقه مندي هايي سر از حريم شكني در مي آورد.

انسان دوست را براي اين انتخاب مي كند كه موجب هدايتش شود و اگر در مسير اشتباهي مي رود, او را از آن مسير باز دارد, شما در دل نسبت به آن فرد علاقه پيدا كرده ايد و به همين جهت حاضر نيستيد او را رها كنيد از طرفي تمايل نداريد با افرادي كه اوصافشان را بازگو كرده ايد, رفت و آمد كنيد.

مقصود از جواب نامه دل تنگ كردن شما نيست , بلكه بيان واقعيتي است كه نمي تواند گريزي از آن باشد. اين مسائل جزء عبرت هاي پندآموز است . اسلام سفارش مؤكد به رعايت اخلاق و خويشتن داري و ازدواج مي كند كه يكي از هدف هاي آن استفاده از غريزه هاي جنسي است .

آشفتگي فكر و روح و نيز خيال بافي هاي گسترده , حق هرگونه تصميم گيري صحيح را از شما سلب كرده است والبته چون اينك در دام بعضي از خيالات هستيد, نمي توانيد از آن بگذريد, ولي با گذشت روزگار و تحمل اندگي صبربر مشكلات پيش آمده , فائق خواهيد شد, زيرا در مقاطع بعدي زندگي , تحولات خاصي بر شما حاكم خواهد شد كه مي تواند عزت نَفْس از دست رفته تان را بازگرداند.

چند نكتهء حساس و قابل توجه در وجودتان قرار دارد كه عبارت است از:

1 كمبود توجه و محبت كه بيشتر متوجه پدر و مادر است و ممكن است ناخواسته باشد و اين دليل بي احترامي نسبت به ايشان نخواهد بود.

2 دعم برنامه ريزي صحيح در امور زندگاني و نداشتن هدف معيّن يا تزلزل در انتخاب هدف .

3 مراوده و ارتباط با افراد ناباب .

4 پشت پا زدن به شانس هايي كه براي درس خواندن پيدا كرده ايد.

5 دور شدن از محبت خانواده و افتادن در دام علاقه هاي اشتباه .

6 نداشتن معيار صحيح براي انتخاب دوست .

7 وابستگي شديد به افراد خاص

اين نمايه ها, ايجاد كنندهء جوّ آشوب و اضطراب و بازدارنده از هدف متعالي است .

اميدواريم بتوانيد فردي غيرتمند باشيد و همان گونه كه نسبت به حريم خانواده مواظبت و دقت به كار مي بريد,حريم ديگران را رعايت كرده و حافظ آبرويشان باشيد, مبادا فرداي قيامت به خشم الهي گرفتار شويد.

در مورد اين كه با فردي كه به او علاقه مند شده ايد, چه رفتاري داشته باشيد, كه اكنون باعث غم و غصهء شما شده است , بايد بگوييم : اشتباه شما جزئي است و ندامت براي پذيرش توبه كافي است . فراموش نكنيد اگر قصد خدمت به او را داريد, در رفتار و كردار خود تجديد نظر كنيد و سعي كنيد از حضور در مقابل و كنارش پرهيز كنيد. اين را بدانيدكه رفتارهاي افراطي سرانجام خوبي ندارد, گرچه تحمل افراد در مقابل بعضي رفتارها كم است و به قول معروف زوداز كوره در مي روند. رفتارتان را تعديل كرده و حتي مقداري بي خيالي و بي اعتنايي كنيد. معمولاً اين روش نتيجه مي دهد و اگر به نتيجهء خوبي رسيديد, دوستي خود را با ايشان اصلاح كرده , تا نكند در فرداي قيامت مسئول رفتارخود و ايشان شويد. حرف هاي نامه نشان مي دهد خودتان درد خويش و نيز درمان آن را بهتر از هر كس ديگرمي دانيد. پس مداواي آن همتي عالي و توكلي بالا به خداي متعال مي طلبد. قرآن مي فرمايد: .()

(پـاورقي 1.طلاق , 3

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.