مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا رهبانيت و عزلت مايه قرب خداوند مي باشد؟
بي ترديد در اسلام عزيز براي قرب به خداوند راهها و روشهايي بيان شده است، چرا كه اين مكتب مي خواهد انسان را به كمال برساند و اگر روشمند نباشد، ناقص است. به همين خاطر در كلمات پيامبر((صلي الله عليه وآله)) و ائمه اطهار((عليهم السلام)) ابتداء و انتهاي حركتها روشن شده است. چنانكه فرموده اند:«اول العلم معرفة الجبار و آخره تفويض الامر اليه; اول دانش، شناخت خدا و پايان آن سپردن امر به خداست».
اما در اين زمينه راههايي خود ساخته از طرف مسلمانان و يا تحت تاثير مكاتب ديگر ارائه شده كه از متن اسلام نيست و با مخالفت شديد اولياي دين مواجه شده است.
خلاصه اينكه هر طرح باروري اخلاق يا سير و سلوك بايد استناد داشته باشد. در مورد رهبانيت در سند اصيل مكتب، يعني قرآن آمده است:«و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها

ـ2068ـ
عليهم(1); رهبانيتي كه ابداع كرده اند ما بر آنان مقرر نداشته بوديم».
اما چنانكه گذشت، بينش جامع اسلام براي حركت معنوي مؤمن جرياني را پيش بيني نموده است كه در آن به جاي عزلت، تفكر و خلوت با خويش پيشنهاد شده است. اين ساعات خلوت براي انديشه و تأمل گاه در دل شب يا در فضاهاي كم جمعيت ميسر مي شودو گاه در شلوغترين مكانها نيز امكانپذير است.
انسان بايد قواعد اين حركت را بياموزد. در احاديث آمده است كه ابتداي عبادت صمت و سكوت است. هنگامي كه چنين خلوتي را با خويش داشتيم، معبودهاي خود را مرور مي كنيم و صفات برجسته آنان را مقايسه مي كنيم و به انتخاب مي رسيم. خداوند هم مي داند(عليم)، هم مي تواند(قدير)، هم بخشنده است (رحمان)، هم بخلي ندارد(رحيم) اما بت ها و معبودهاي ديگر جز فقر و نياز چيزي ندارند. اين تفكر و مقايسه به انتخاب آگاهانه و عاشقانه مي انجامد و اين چنين سالك قرب خداوند را مي طلبد.

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره حديد، آيه 27.

ـ2069ـ

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2070ـ
             اخـلاق و تربيت
             روش هاي تربيتي                   ملحقات                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.