مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا رهبانيت و عزلت و گوشه گيري مايه قرب خداوند مي باشد؟
بي ترديد براي قرب به خداوند در اسلام عزيز راهها و روشها بيان شده چرا كه اين مكتب مي خواهد انسان را به كمال برساند و اگر روشمند نباشد ناقص است. به همين خاطر مي بينيم در كلمات پيامبر((صلي الله عليه وآله)) و ائمه اطهار((عليهم السلام)) اول و انتهاي حركتها را روشن نموده اند چنانكه مثلا مي بينيم فرموده اند اول العلم معرفه الجبار و آخره تفويض الامر اليه; يعني اول دانش شناخت خدا و پايان آن سپردن امر به خداست.
اما در اين بيان راههايي خود ساخته و بديع از طرف مسلمانان و يا تحت تأثير مكاتب ديگر مطرح شده كه از اسلام نيست. و يا مخالفت شديد اولياء دين مواجه شده. خلاصه هر طرح اين براي باروري اخلاق يا سير و سلوك و ... بايد استناد داشته باشد. در مورد موضوعي كه مصرح شده سند اصيل مكتب يعني قران فرموده است و رهبانيه ابتدعوها ماكتبنا عليهم(1) ; يعني اين رهبانيت را ابداع كرده نه، ما بر آنان مقرر نداشته بود...
اما چنانكه گذشت بينش جامع الاطراف اسلام براي حركت معنوي مؤمن جرياني را پيش بيني نمود كه در ابتدا به جاي عزلت تفكر و خلوت با خويش را پيشنهاد نموده. اين ساعات خلوت براي انديشه و تأمل گاه در دل شب يا هنگامي كه به فضاهاي كم جمعيت دست مي يابيم، ميسر مي شود. جالب اين جا است كه گاه اين تفكر و تأمل در شلوغ ترين جاها نيز مهياست اما انسان بايد قواعد اين حركت را بياموزد در احاديث نيز آمده است كه ابتداي عبارت صمت و سكوت است هنگامي كه چنين خلوتي را با خويش داشتيم
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره حديه، آيه، 27.

ـ4ـ
معبودهاي خويش را مسرور مي كنيم و صفات برجسته آنان را مقايسه مي كنيم و به انتخاب مي رسيم خداوند هم مي داند(عليم). هم مي تواند(قدير) هم بخشنده است( رحمان) هم بخلي ندارد( رحيم9
اما ديگران چه؟ آيا بت ها و معبودهاي ديگر جز فقر و نياز چيزي دارند؟ اين تفكر و مقايسه انتخابي آگاهانه و عاشقانه مي انجامد و سالك اين چنين قرب او را مي طلبد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ5ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.