مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رواياتي كه در فضيلت سجد وارد شده را با رواياتي كه مي گويد مسجد زنخانه اش است چگونه توجيه مي كنيد
توجيه اين روايات آن است كه اسلام ميخواهد زن حتي الامكان مستور و

محجوب و دور از نظر نامحرم و مبراي از اختلاط با مردان باشد و اين براي سلامت

خانواده و جامعه محترم است و چه بسا خروج از منزل براي درك يك مستحب

موجب وقوع محرماتي گردد كه نه عقل ميپسندد و نه شرع.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.