مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23848 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پيامبر اسلام درباره نماز اول وقت چه توصيه هايي كرده اند؟
الأمور مرهونة باوقاتها - كارها در گرو زمان و فرصت خاص خويشند.
هر كاري زماني ويژه دارد كه در صورت تحقق يافتن در آن زمان داراي تأثير بيشتر و مناسبتر خواهد بود. براي مثال - غذا خوردن زمان خاصي ميطلبد - اگردر شرايط و فرصت مناسب خودش باشد، بسيار گوارا و انرژي بخش است؛ ولي اگر در زمان و شرايط خاص خود نباشد نه طعم چسبندهاي دارد و نه مواد آن به طور كامل جذب ميشود و نه نشاطآور است.
غذاي روح نيز چنين است، اوقات نماز فرصت هايي هستند كه نوعاً مناسبترين شرايط براي نماز است از همين رو نماز خواندن در آن اوقات نشاط آور، انرژي بخش و داراي تأثيرات ويژه است.
مثلاً در مورد نماز ظهر در روايات آمده است به هنگام ظهر درهاي آسمان گشوده ميشود (وسائل الشيعه ج 7 ص 66).
شخصي از پيامبر (ص) درباره فلسفه نمازهاي پنجگانه سؤال كرد، حضرت فرمود:
خورشيد به هنگام زوال (ظهر) در مداري داخل ميشود كه با ورود به آن هر چيزي كه بر عرش است خدا را تسبيح ميگويد... و اين ساعتي است كه خداوند بر من و امت من درود ميفرستد...(من لا يحضر ج 1 ص 212). در مورد نمازهاي ديگر به همين صورت است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.