مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره ثواب و فضيلت صلوات مطالبي بيان كنيد؟
فرستادن صلوات و درود بر پيامبر اكرم(ص) و خاندان پاك و معصوم او داراي ثواب و پاداشهاي زياد و امري پسنديده و مقبول در اسلام است؛ چنان كه قرآن ميفرمايد: خداو فرشتگان او بر پيامبر درود ميفرستند ،اي كساني كه ايمان آوردهايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش گردن نهيد. (احزاب، آيه 56)
پيامبر(ص) درباره پاداش و ثواب صلوات ميفرمايد: هر كسي كه در نوشتهاي بر من درود فرستد تا زماني كه نام من در آن نوشته موجود باشد، فرشتگان پيوسته براي او آمرزش ميطلبند. (كنزل العمال، ج 2243)
امام باقر(ع) نيز ميفرمايد: سنگينترين عملي كه در روز قيامت در ترازو(ي اعمال) گذاشته ميشود، درود بر محمد و اهل بيت او است. (بحار الانوار، ج 94، ص 49)
خود پيامبر(ص) ميفرمايد:
درود فرستادن بر من، نوري بر روي (پل) صراط است. (كنز العمال، ج 2149)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.