مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

غسل جمعه چه آثار و فوايدي دارد
غسل كردن، يك نوع پاكيزگي و طهارت است و پاكيزگي در هر حال مستحب بوده وداراي ثواب است و احاديث فراواني در ترغيب به غسل - به خصوص غسل جمعه - آمده است و پايبند بودن به آن، از كمال ايمان يك مسلمان خواهد بود.
البته غسل روز جمعه، بيشتر از ديگر غسلهاي مستحبي مورد توجه معصومين(ع) قرار گرفته است و در برخي از روايات با لفظ واجب، به آن اشاره شده است:
1. امام باقر(ع) ميفرمود: در روز جمعه در سفر و حضر بايد غسل كرد و كسي كه فراموش كند، بايد روز بعد غسل نمايد.
2. از امام صادق(ع) نقل شده است: غسل روز جمعه پاك كننده و كفاره گناهان بين دو جمعه است. (وسائل الشيعه، ج 1، ص 944، ج 14)
3. آن حضرت همچنين فرمود: كسي كه در روز جمعه و براي جمعه غسل كند و بگويد: اشهد ان لا اله الا الله و... تا روز جمعه ديگر، براي او طهارت و پاكي خواهد بود. (وسائل الشيعه، ج 20، ص 951)
4. پيامبر(ص) فرموده است: من اغتسل يوم الجمعه محيت ذنوبه و خطاياه؛ هر كسي در روز جمعه، غسل كند، گناهان و خطاهاي او محو ميشود. (مستدرك الوسائل، ج 2، ص 504)
و ساير ثوابها و پاداشها كه ميتوانيد در منابع اسلامي مطالعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.