مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين عمل براي ميت چيست
براي كسي كه از دنيا رفته است، نافعتر از همه چيز بعد از انجام واجبات، كمك و انجام دادن حوائج مؤمنان از طرف او است. سپس هر شب جمعه يا هر وقت ديگر، حاضر شدن بر قبر او و انگشتان را در خاك قبر فرو برد و هفت مرتبه سوره قدر انّا انزلنا بخواند كه در حديث است بعد از خواندن اين سوره) ملكي مأمور ميشود كه عذاب را از ميّت برطرف كند. و نيز سه مرتبه سوره حمد و توحيد و آية الكرسي را بخواند.
و در حديث ديگر آمده است: اگر كسي بر قبري حاضر شود، رو به قبله بايستد و دستها را به صورت قنوت بلند كند و سه مرتبه اين دعا را بگويد: اللّهم بحقّ محمّد و آل محمّد أن لا تعذّبه هذا الميّت ؛ عذاب از او برداشته ميشود. و نيز خواندن سوره واقعه، يس، الرحمن، جمعه، ملك، نبأ، صافات، ص و كهف نافع است و اين سورهها را در هر زمان ميشود خواند. (مفاتيح الجنان).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.