مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23852 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه كنيم كه روحيه اي اميدوار داشته باشيم؟
اميد در هر انساني با سرشت او زاده مي شود اين شوق غريزي از موهبت هاي خداوند در آدمي است. پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) فرموده اند اگر اميد نبود، مادري فرزندش را شير نمي داد وكسي درختي نمي نشاند پس اميد هست اما بايد آنرا زنده نگه داشت(1).
در اين موضوع دو موضوع هست:
1 - اصل اميد براي اقدام و تلاش الزامي است اما بحث بر سر اين است كه به چه چيز بايد اميد بست؟
قرآن عزيز مي فرمايد: انتم ترجون من الله ما لايرجون(2); شما اميدي مثل خدا داريد كه
ـــــــــــــــــــــ
1 - نهج الفصاحه، ترجمه پاينده ص 189
2 - سوره نساء آيه 104

ـ2416ـ
غير مؤمنان از آن محرومند.
جريان زندگي انسان طوري است كه براي تربيت و تكامل او و غافل نشدن از هدف بلند زندگي، پيوسته اميدهاي حقير و پايين تر از هدف متعالي او به بن بست مي رسد مثل آنكه مي بينيم درست موقع گرفتن نتيجه ها، مشكلي و مانعي پيش مي آيد و غصّه اي سر برمي آورد. گرچه اين يك ارزش است و براي انسانهاي والا و طالب تعالي نعمت شمرده مي شود; اما چنين نيست كه با امكانات زندگي برخورد منفي داشته باشيم. چنانكه وقتي كسي كه به ابوذر (ره) گفت تو كه اميدي به فرداي خود نداري چرا د وكيسه گندم در خانه داري! فرمود: چرا هميشه انتظار مرگ داريد. چه بسا عمرم طولاني شود.
چنين است كه امام علي(ع) مي فرمايد: از آن جا كه اميد نداري اميدوارتر باش!
2 - نتيجه بخش اول چنين مي شود كه مااميدي بزرگ مثل خدا داريم، اميدي مثل

ـ2417ـ
توسل به اهل بيت((عليه السلام))به ويژه امام زمان(عج)كه حضور دارد گرچه ظهور ندارد، داريم.
3 - با توچه به اصول گذشته بايد دست به كار شد حتي كارهاي كوچك را به صورت تمريني مقدمه كارهاي بزرگ قرار داد و هنگامي كه نتيجه كار خود را مشاهده مي كنيم نشاط و اميد توليد مي شود.
4 - هيچ چيز حتي مرگ نااميد كننده نيست. زيرا با بينش عميق دين، معاد، استمرار زندگيست حتي حياتي برتر از اين دنيا.
5 - نماز و قرائت قرآن و زيارت ائمه((عليه السلام))اين اميد را متعادل، واقع گرا، و زنده مي دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2418ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             غــريزه                                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.