مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان روحيه بي تفاوتي را درمان كرد؟
اين حالت مربوط به جهان بيني انسان است و با بازيگري در بينش نسبت به انسان و جهان، موضع گيري شخص عوض مي شود. پس ريشه اعتقادي بايد تبيين شود. اگر انسان را فقط همان عزيزه ها بدانيم كار او نيز خوردن و خوابيدن و خوش بودن است و دنيا آخور و خوابگاه و عشرتكده پس چرا بي تفاوت نباشيم و زندگي حيواني را ادامه ندهيم؟ چنين بينشي مسئوليتي نمي آفريند.
اما اگر انسان را مجموعه بزرگ از استعدادها چون تفكر، تعقل، قدرت انتخاب، وجدان و ... بدانيم ديگر زندگي هدفي برتر مي يابد. هدفي برتر از انسان آنگاه كار انسان، حركت است و دنيا نيز راه است، كه بايد رفت. و كلاس است كه بايد درس گرفت، و كوره است كه رنج هايش عامل تصفيه و رشد آدمي است در اين بينش نعمت ها بيهوده داده نشده و به اندازه داده ها بازدهي مي خواهند (سوره بقره آيه آخر) و مجراي مصرف نعمت ها همين خلق خدايند كه نياز مندند . اينجاست كه مؤمن در برابر فقر و جهل و جنگ، نمي تواند بي تفاوت بماند و اگر چنين باشد عنوان اسلام از او گرفته مي شود. همان جمله معروف پيامبر((صلي الله عليه وآله)) كه فرمودند. من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم; اين حديث از صبح اهتمام امور مسلمانان را به دوش آدمي مي گذرد.
البته ممكن است گاهي بي تفاوتي معلول ضرب ها و بدبيني ها و بي مهري مردم باشد. كه باز هم نياز به تأمل و مشاوره ديني است تا اين شكستگي ترميم گردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ110ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.