-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2388 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اينجانب داراي مدرك ديپلم , مدت دو سال است كه بيكار هستم و هر كجا براي كار مي روم , كاري برايم ميسّر نمي شود, در صورتي كه مهارت هايي در زمينه هاي خطاطي , نويسندگي , مدّاحي , فيلمنامه نويسي ومهارت در مديريت دارم . خواهشمندم اگر مي توانيد كار آبرومندي برايم ميسّر نماييد.

برادر عزيز و گرامي ! مشكل شما دامنگير بسياري از جوانان اين كشور بلكه بيشتر كشورها است .متقاضي كار فراوان است , اما زمينهء شغل و كار كم است . در نتيجه دسترسي به شغل مطلوب مشكل است , ولي خوشبختانه جنابعالي از هنرها و توانايي هايي برخوردار هستيد و مي توانيد در رشته هاي مختلف شغلي دست به كارشويد و ضمن اين كه اقدام به پيدا كردن شغل مناسب مي كنيد, در زمينه هاي ياد شده فعاليت كنيد. سعي كنيد به شغل هاي آزاد رو بيآوريد و منتظر ننشينيد. فعاليّت ها و شغل هاي خصوصي و آزاد از درآمد بيشتر و بهتري برخوردار است و نيز از آزادي بيشتري بهره مند هستيد.

مطلب ديگر در مورد شغل يابي اين است كه به روستا و شهر خودتان اكتفا نكنيد و در صورت توان به شهرهاي مجاور يا مناطق ديگر براي شغل يابي حركت كنيد. از رحمت خدا نا اميد نشويد.

اميد به خدا باعث گشايش در كارها است . در ضمن بعد از نمازهايتان دست به دعا برداريد و از خداوند استمدادكنيد. از پدر پيرتان هم درخواست دعا كنيد, زيرا دعاي پدر در حق فرزند مستجاب است .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.