-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2393 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دانشجوي رشته علوم انساني هستم , در مورد پلوراليزم و ليبراليزم شبهاتي برايم مطرح است , لطفاً مرادراهنمايي كنيد؟

برادر سيد رضا موسوي باسلام و احترام دربارهء دو واژهء سياسي - اجتماعي و بايد گفت : واژهء پلوراليزم هم جنبه سياسي دارد و هم جنبهء فلسفي و نيز جنبهء ديني كه جنبه ديني اش در كلام جديدبحث مي شود و مورد تلاقي آراي دانشمندان ديني قرار مي گيرد ولي ليبراليزم تنها جنبه سياسي دارد به طور مستقيم جنبه ديني ندارد. بنابراين , در ليبراليزم نمي توان به صورت مستقيم و شفاف شبهه ديني مطرح كرد اما در پلوراليزم ديني شبهات و ايرادات مطرح است شما در نامه به صورت مبهم به اين جمله بسنده كرديد كه در اين دو واژه مذكورشبهه ي ديني داريد, خوب بود, كه اين شبهه اي كه ذهن شما را به خود مشغول داشته است را بيان مي داشتيد تا پاسخ متناسب با همام شبهه ي مورد نظر شما در توسط اين واحد دريافت مي كرديد حال به شما توصيه مي كنيم در نامه بعدي شبهه ي مورد نظر را به صورت واضح و روشن براي اين واحد ارسال نماييد تا به خواست خدا از سوي محققان اين واحد پاسخ مناسب را دريافت نماييد, ليكن در اين فرصت برخي از منابع مورد نياز شما را بدين شرح معرفي مي كنيم :

1 مجله تخصصي كلام , شماره 23و 24

2 فصلنامه كتاب نقد به ويژه شماره هاي 28و 11

3 دو ماهنامه كيان , به ويژه شماره هاي 28و 41و 36و...;

4 فلسفه دين اثر جان هيگ ;

5 فصلنامه پژوهشهاي قرآني , شماره هاي 11و 12;

6 بولتن انديشه .

اين منابع را مي توانيد از آرشيو كتابخانه دريافت كرده و مطالعه نماييد و يا برخي از اين ها در بازار موجود است .لازم به ذكر است كه ارسال كتاب و تهيه آن مسئوليت اين واحد نيست , لذا به علت تراكم نامه ها و در خواست ها ازارسال كتاب معذوريم . و از اين جهت از شما پوزش مي طلبيم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.