-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2394 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دختر24ساله و محصل در دوم دبيرستان هستم كه خيلي تحصيل و نيل به مدارج عاليه را دوست دارم , ولي انگيزه ندارم . از طرفي هر چه بخوانم ياد نمي گيرم و از نظر روحي خيلي افسرده هستم ; مرا راهنمايي كنيد.

تحصيل و كسب علم و دانش و رسيدن به مدارج عاليه , خود بهترين انگيزه است .علي عليه السلام دربارهء ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غير عالم فرمود: () و در سخن (پـاورقي 1. مرتضي فريد, روايات تربيتي از مكتب اهل بيت , ج 2 ص 1

ديگر فرمود: .()

(پـاورقي 2. همان , ص 1

و براي تحصيل علم تحمّل رنج و زحمت لازم است كه نابرده رنج گنج ميسر نمي شود, مزد آن گرفت جان برادركه كار كرد. امير المؤمنين عليه السلام مي فرمايد: .() اگر شما زندگي نامهء دانشمندان و علماي بزرگ را بخوانيد مطلع مي شويد كه اين بزرگان زحمات (پـاورقي 3. همان , ص 138

فراوان متحمل شده و بي خوابي هاي زيادي كشيده اند. شما بايد اعتماد به نفس داشته باشيد و با اعتقاد و ياد خداي مهربان كه قادر است گرفتاري ها را از سر راه بردارد افسردگي را از بين بَرَد, با روحي آرام به تحصيل ادامه دهيد ومطمئن باشيد آرامش واقعي با ياد و ايمان به خداوند حاصل مي شود. قرآن مي فرمايد:

تنها با ياد خدا دل ها آرامش مي يابد>.

نتيجه اين كه شما با تصميم و ارادهء قوي و اعتماد به نفس و توكل به خداوند و باز يافتن آرامش روحي و باور به اين كه خود علم ارزش است و استفاده از زمانهاي مفيد براي مطالعه مانند وقت سحر مي توانيد در تحصيل موفق بشويد. ضمناً مي توانيد به گفتار فلسفي ـ جوان , ج 2مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.