مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23943 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان از شناختهاي تجربي براي تبيين مسائل جهان بيني استفاده كرد ؟
در بـسـياري از استدلالهاي عقلي مي توان از مقدماتي استفاده كرد كه از راه حس وتجربه بدست آمده است , مثلا برهان نظم كه از آثار نظم شگفت انگيز جهان به آفريننده دانا و توانا پي مي بريم .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.