مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23944 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

در راه اثبات مسائل عقيدتي چگونه و در چه مواردي مي توان از شناختهاي تعبدي سودجست ؟
بـراي حـل مـسـائل ثانوي و اعتقادات فرعي مي توان از شناختهاي تعبدي استفاده كرد وآنها را بر اساس محتوي كتاب و سنت ( منبع معتبر دين ) اثبات نمود .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.