مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23948 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

انبياء راستين را از چه راههايي مي توان شناخت ؟ و چه فرقي بين اين راههاي سه گانه وجود دارد ؟
از سـه راه :اول از قرائن اطمينان بخش , مثل راستي و درستي و امين بودن000 در طول زندگي ,در صورتي كه در بين مردم مدت مديدي زندگي كرده باشد . دوم اينكه پيامبر پيشين يا معاصر , او را معرفي كرده باشد , اين راه هم اختصاص دارد به مردمي كه پيامبر ديگري را شناخته باشند و بشارت و تاييد وي را شنيده باشند . راه سوم ارائه معجزه است كه مي تواند كارآيي گسترده و همگاني داشته باشد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.