مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23950 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي آگاهي و شناخت عميق تر نسبت به اسلام و قرآن از كجا شروع كنم ؟
نكته اي كه اشاره فرموده ايد بستگي به عزم قوي و همت والاي شما دارد . د ر اين رابطه كوششي فراوان و مستمر در دو جنبه علمي و عملي لازم است تا تدريجا ثمرات شيرين و ارزشمند آن در زندگي شما پد يدار شود، بنابراين از سويي بايد به انجام دستورات الهي و ترك محرمات كمر همت بنديد و تدريجا انجام مستحباتي همچون نماز شب و ترك مكروهات را وارد برنامه عملي خود سازيد . از سوي ديگر بايد با برنامه ريزي دقيق به مطالعه و تحقيق منظم و پيوسته در معارف ديني و قرآني بپردازيد . براي اولين گام در مطالعه توصيه مي شود در يك برنامه ريزي يك ساله به دقت كتاب هاي استاد شهيد مطهري بويژه : ( ( سري هفت جلدي جهان بيني ) ) ( ( نظام حقوق زن در اسلام ) ) ( ( اسلام و مقتضيات زمان ) ) ( ( علل گرايش به ماديگري ) ) و ( ( امامت و رهبري ) ) را كه پاسخگوي بسياري از نيازهاي فكري عصر ما هستند مطالعه فرماييد .پس از انجام اين برنامه چنان چه مكاتبه فرماييد برنامه مطالعاتي ديگري تقد يم خواهد شد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.