مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23951 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فلسفه چه نقشي در شناخت اسلام دارد؟
فلسفه مانند هر علم ديگر داراي اصطلاحات خاصي است كه با آموختن آن - حداقل براي مطالعه اولين كتاب - نيازمند استاد است . اگر امكان بهره گيري از استاد رانداريد، مي توانيد از كتاب هاي ساده فلسفي شروع كنيد .براي نمونه كتاب آشنايي با فلسفه ( شهيد مطهري ) و پس از آن كتاب آموزش فلسفه ( آيت الله مصباح يزدي ) مفيد است . اما به هر حال براي آشنايي با اسلام و معارف آن ، آموختن فلسفه ضروري نيست. كتاب هاي اعتقادي ، اين هدف را تامين می كنند . گذشته از اين كه در برخي از اين كتب ، مباحث فلسفي با بياني روان مطرح شده است . براي آشنايي با اسلام ، مهم ترين كتاب قرآن كريم است كه به عنوان كتاب مادر معرفي مي شود .شما مي توانيد با مطالعه تفاسير آسان ( مانند تفسير نمونه و يا تفسير نور ) با تعاليم اسلام آشنا شويد .ب راي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به : 1- آموزش عقايد و دستورهاي ديني ( علامه طباطبايي ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) 2- آموزش عقايد( 3 - 1 آيت الله مصباح يزدي سازمان تبليغات اسلامي )3- شيعه در اسلام (علامه طباطبايي ، دفتر انتشارات اسلامي) 4- فرهنگ عقايد ومذاهب اسلامي (آيت الله سبحاني، انتشارات توحيد) 5- مجموعه معارف قرآن( آيت الله مصباح يزدي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني( ره) 6- مجموعه كتاب هاي شهيدمطهري ( به ويژه كتاب هاي : توحيد، عدل الهي ، نبوت ، معاد، مجموعه مقدمه اي بر جهان بيني توحيدي ) . براي آشنايي با اديان ديگر رجوع كنيد به : 1- درآمدي بر تاريخ وكلام مسيحيت (محمدرضا زيبايي نژادئ ، ئمعاونت امور اساتيد و معارف اسلامي) 2- پسر خدا در عهد ين و قرآن( عبدالرحيم سليماني اردستاني موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ) 3- كلام مسيحي توماس ميشل ،( ترجمه حسين توفيقي ، مركز مطالعات (وتحقيقات اديان و مذاهب) 4- تاريخ جامع اديان از آغاز تا امروزجان ناس ، ترجمه : علي اصغر حكمت ، انتشارات پيروز;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.