مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23976 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگـر بـهـشـت فقط جايگاه پاكان و نيكان است و در آن هيچ شر و پليدي و لغوي وجودندارد پس چگونه ابليس وارد بهشت شد و در آن جا آدم را فريب داد ؟
بـهـشتي كه آدم و حوا و ابليس در آن به سر مي بردند و از آن رانده شدند , همان بهشت موعود كه برخي از اوصافش در پرسش طرح شده است , نيست ; بلكه خداوند بهشتي آسماني و برزخي خلق كرد و آدم و حوا و ساير فرشتگان و ابليس در آن به سرمي بردند .

تفسير الميزان ج 8 ص 36
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.