مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23980 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خداوند چرا شيطان را آفريد ؟ با اينكه مي دانست سرچشمه وسوسه ها و گمراهيهامي شود ؟
اولا خـلـقـت شـيـطـان از آغاز خلقت پاك و بي عيبي بود سپس با سوءاستفاده از آزادي خودبناي طغيان و سركشي گذاشت و رانده درگاه خداوند گرديد ثانيا وجود شيطان براي پيوندگان راه حـق نـه تنها زيانبخش نيست بلكه رمز تكامل نيز محسوب مي شود زيراوجود يك دشمن قوي در مـقـابل انسان باعث پرورش و ورزيدگي او مي گردد نتيجه اينكه شيطان گرچه به حكم آزادي اراده در بـرابـر اعـمـال خـلاف خود مسئول است ولي وسوسه هاي او , زياني براي بندگان خدا و آنهايي كه مي خواهند در راه حق گام بردارند نخواهدداشت بلكه بطور غير مستقيم براي آنها ثمر بخش خواهد بود .

تفسير نمونه ج 6 ص 111
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.