مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23982 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قرآن تصريح شده است كه ابليس از جن بوده است كان من الجن ( كهف / 50 ) . در اين صورت چگونه مخاطب امر به سجده بر آدم (ع ) واقع شده است . زيرا مخاطب اين امر ملائكه بوده اند .
برخي از مفسرين گفته اند كه گرچه ابليس از جن است اما به دليل عبادت بسياري كه كرده بود هم شان و منزلت ملائكه شده بود . از اين رو مخاطب امر به سجده بر آدم قرار گرفت . بـرخـي ديـگـر از مـفـسـران گفته اند كه هم ملائكه , هم جنيان مخاطب امر بوده اند اما به دليل اشرفيت ملائكه نام آنها برده شده است . برخي ديگر پاسخ داده اند كه دو امر وجود داشته است . يك امر مخصوص ملائكه و يك امر مخصوص جنيان .

تفسير الميزان ج 8
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.