مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23987 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مراد از اينكه شيطان مي گويد , از روبرو , پشت سر , سمت چپ , و سمت راست انسان او را گمراه مي كنم چيست ؟
از مجموع آيات و راه هايي كه شيطان براي اضلال و گمراهي انسان معرفي كرده مي توان دريافت كه اين موارد و جهات چهارگانه معاني كنايي دارند . به اين ترتيب كه از روبرو كنايه است از حوادث و پديده هايي است كه مربوط به آينده انسان است ,مـثـل آمال و آرزوهاي مطلوب بنفس و ترس از فقر و نداري و از پشت سر كنايه است از آنچه از انسان باقي مي ماند مانند فرزند و زن و ثروت , و مراد از سمت چپ اين است كه شيطان فحشاء و منكر را براي انسان تزيين مي كند و او را به ارتكاب اين كارها دعوت مي كند ; و مراد از سمت راست ايـن اسـت كه شيطان برخي كارهاي موثردر سعادت انسان را چنان بر او تزيين مي نمايد كه سبب گمراهي و شقاوت او مي شود واين گونه موارد بيشتر در امور ديني است .

تفسير الميزان ج 8 ص 31
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.