مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23989 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقصود از شيطان در قرآن چيست ؟
شـيـطان در قرآن معاني مختلفي دارد كه يكي از مصداقهاي روشن آن ابليس و لشكريان واعوان اوسـت و مـصـداق ديـگر آن انسانهاي مفسد و منحرف كننده و احيانا در پاره اي ازموارد به معني ميكروبهاي موذي آمده است همچنين به جنيان كافر شيطان گفته مي شود .

تفسير نمونه ج 1 ص 191
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.