مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيطان كه موجود اغواگري است اصلا چرا آفريده شده و فلسفه وجود او چيست ؟
خداوند شيطان را , شيطان نيافريد , به اين دليل كه سالها همنشين فرشتگان و برفطرت پاك بود , ولي بعد از آزادي خود سوءاستفاده كرد و بناي طغيان و سركشي گذارد دوم اينكه از نظر سازمان آفـرينش وجود شيطان براي افراد با ايمان و آنهاكه مي خواهند راه حق را بپويند زيانبخش نيست , بلكه وسيله پيشرفت و تكامل آنهااست چه اينكه پيشرفت و ترقي و تكامل , همواره در ميان تضادها صورت مي گيرد .

تفسير نمونه ج 1 ص 193
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.