مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان الهامات الهي را از الهامات و وسوسه هاي شيطاني تشخيص داد ؟
الـهـامات الهي چون با فطرت پاك انسان و ساختمان جسم و روح او آشناست هنگامي كه در قلب پـيدا مي شود يك حالت انبساط و نشاط به او دست مي دهد در حالي كه وسوسه هاي شيطان چون هـمـاهـنـگ با فطرت و ساختمان او نيست به هنگام ايجاد در قلبش , احساس تاريكي , ناراحتي و سـنـگـيني در خود مي كند و اگر تمايلات او طوري تحريك گردد كه درهنگام انجام گناه اين احساس براي او پيدا نشود بعد از انجام عمل براي او دست مي دهد .

تفسير نمونه ج 1 ص 574
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.