مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

قرآن در آيه 68 سوره انعام خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : اگر شيطان تو را به فراموشي افكند , بـه محض توجه پيدا كردن با جمعيت ستمگر منشين مگر ممكن است برپيامبر مسلط گردد و باعث فراموشي او شود ؟
گـرچـه در آيه روي سخن به پيامبر است اما در حقيقت منظور پيروان او هستند كه اگرگرفتار فـراموشكاري شدند و در جلسات آميخته به گناه كفار شركت كردند به محض اينكه متوجه شوند بـايد از آنجا برخيزند و بيرون روند و نظير اين بحث درگفتگوهاي روزانه ما و در ادبيات زبانهاي مـخـتـلـف ديده مي شود كه انسان روي سخن رابه كسي مي كند اما هدفش اين است كه ديگران بشنوند .

تفسير نمونه ج 5 ص 289
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.