مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23998 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فعل شيطان درجهت انحراف كشيدن انسان در راستاي اراده باري تعالي چگونه است ؟
بر اساس آيه شريفه : ( ( انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ) ) در تفسير فخر رازي و الميزان (علامه طباطبايي) ذيل آيه شريفه مطرح است كه انسان مختار آفريده شده و اين امري مسلم است . اختيار در جايي است كه اضداد وجود داشته باشد تا شخص يكي از دو طرف را بر اساس تفكر و انديشه انتخاب كند .انسان داراي غريزه دوستي ( جاذبه ) و دشمني ( دافعه ) است . داراي زيبايي ها و زشتي هاست و ... همچنين داراي غريزه شيطاني و تمايل به انحرافات است و از سوي ديگر داراي فطرت خداشناسي و عشق به كمالات نفساني است. پس كسي كه درست عمل نكرد و جنبه غرايز شيطاني را غلبه داد او در راستاي ( ( دست يابي به نعمتهاي بيشتر خداوند متعال ) ) حركت نكرده است . همان طوري كه افراد ديگري مخالفت با هواي نفساني شان كرده اند و در دنيا و آخرت در نعمت هاي حضرت حق غرق گرديده اند . پس وجود شيطان و غرايز شيطاني درمقابل فطرت توحيد و هدايت انبيا(ع) لازمه اختيار و انتخاب انسان است و همان نكته باعث افضليت او بر همه ملائكه الله و فرشتگان شده است ؛ زيرا لازمه اختيار دعوت از دو سوي متضاد است و چنان چه اختيار نبود انسان مجبور بود و ديگر ( ( و لقد كرمنا بني آدم ) ) نمي شد . بنا بر اين از يك سو ، فعاليت شيطان ، موجب مي شود اختيار انسان بروز آشكار تر داشته باشد و اين يك سنت الهي است . و از سوي ديگر بايد به اين حقيقت توجه داشت كه تاثير گذاري شيطان و نفوذ او، تنها پس از رو گرداني اختياري انسان از ياد خدا و كارهاي خداپسندانه است ،نابر اين چنين كسي كه خودش را از چتر لطف خدا بيرون آورده ، سزاوار است كه به چاله شيطان گرفتار شود . و اين نيز يك قانون و سنت الهي است كه از آن به ( اضلال كيفري ) از سوي خدا ياد مي شود;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.