مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر در نظام آفرينش ، هر چه هست در حدّ خود لازم و مفيد است ، بنابراين وجود شيطان هم بايد از نظر نظام آفرينش مفيد باشد؟
آنچه نيروهاي ثمربخش آدمي را تحريك مي كند و ذخائر فوق العاده گرانمايه او را در راه رسيدن به هدف به كار مي اندازد ، وجود دشمن است . دشمن هر چند به ظاهر براي انسان خطرناك و مزاحم است ، به يك معنا مفيد و حركت زاست . كساني كه در دنيا بيشتر با دشمن روبرو بوده اند ، به هدف خود ، سريع تر نزديك شده اند .
در قرآن كريم هرگاه به تناسبي از شيطان نام مي برد ، او را دشمن مي نامد و بارها به پيروان خود هشدار مي دهد كه در برابر دشمن چون شيطان قرار داريد . اين بدان خاطر است كه انسان آسوده ننشيند و هر چه بيشتر خود را به حال آماده باش درآورد و از خرابكاري ها و وسوسه انگيزهايش جلوگيري كند . آنگاه بر اثر مجاهدت ها و مبارزه هاي پي گير در برابر غرائز سركش ، اراده قوّت پيدا مي كند و به مقام شامخ انسانيّت و كمال خويش نائل مي آيد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.