مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24053 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين كه در قرآن آمده است فرشتگان مأمور رسيدگي به امور طبيعت هستند ، به چه معناست؟
اين قاعده كلّي را بايد بپذيريم كه سنّت خداوند متعال اينگونه است كه جهان را به وسيله اسباب و عللي تدبير مي كند . چنان كه اسباب طبيعي در شرايطي خاص سبب وجود گياه ، حيوان و انسان مي شود . تدبير عالم هم هر چند به يد قدرت خدا انجام مي گيرد ، ولي خداوند فرشتگان را واسطه در تدبير خويش قرار داده تا نگهبان امور عالم باشند .
آيات قرآن از افعال مختلف فرشتگان و وظايف آنها سخن گفته است . برخي حاملان عرشند ، برخي وحي را به پيامبران مي رسانند ، برخي وظيفه قبض روح را به عهده دارند و برخي به تدبير امور عالم مي پردازند و . . . .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.