مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از وسواس خنّاس چيست؟
وسواس ، از مادّه وسوس به معناي صداي آهسته اي است كه به قلب القاء مي شود و يا افكاري بي اساس كه به دل انسان خطور مي كند .
و خنّاس ، صيغه مبالغه به معناي موجود پنهانكاري است كه دور كننده از حق مي باشد و با وسوسه ياد خدا را از قلبها پنهان مي كند . منظور از وسواس خنّاس در آيه شيطان است ؛ خواه شيطان انس و خواهد جن ، كه با القاي مسايل خلاف حق در قلبها ، انسان را از ياد خداوند متعال باز مي دارد و در قرآن ، شيطان بر جن و انس اطلاق شده است .
آيه 112 از سوره انعام مي فرمايد : « اين چنين در برابر هر پيامبري ، دشمني از شياطين انس و جن را قرار داديم ، آنها بطور سري ( و در گوش ) سخنان فريبنده و بي اساس ( براي اغفال مردم ) به يكديگد مي گفتند . . . » .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.