مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان از وسوسه شيطان در انجام كارهاي خير رهايي يافت؟
در برخي احاديث وارد شده است كه انسان به مجرد اينكه قصد كرد كار خيري انجام دهد ، بايد در انجام كار خير سرعت كند و فوراً آن را به جا آورد ؛ تا گرفتار وسوسه شيطان نشود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.