مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ چگونه صبر و استقامت را در خودمان تقويت كنيم؟
صبر و استقامت يك يافته مجزا نيست بلكه نتيجه بندگي است. كسي كه به خداوند معرفت داشته باشد و به اين باور رسيده باشد كه كمبودها و بلاهاي اين دنيا و مصائب گوناگونش، تنها وسيله اي هستند براي پرستش بيشتر خداوند، ديگر از رسيدن بلاها و وجود كمبودها ناله نمي كند.
تمام صفات خوب انساني مثل رئوف بودن، بخشنده بودن، كريم بودن، بخشش، جود و سخاوت، بزرگواري، شجاعت، صبر و استقامت، مقاومت، بردبار بودن، تحمل زياد، سعه صدر و... . همه از صفات خداوند سرچشمه مي گيرد( انا الله) ما همه از خدائيم( و انا اليه راجعون) و به سوي او باز مي گرديم. خداوند تعالي رحمان و رحيم است يعني بخشندگي عام دارد و بخشندگي خاص. با تمام بندگانش چه بد و چه خوب يك نوع مهر و محبت عام دارد و فرقي بين آن ها نمي گذارد. استفاده از منابع طبيعي، استفاده از مزرعه دنيا، فرصت هاي زندگي، ستار العيوب بودن ( پوشيدن گناهان) كه گاهي اوقات حتي نزديك ترين افراد از اين موارد اطلاعي ندارند كه يكي از نامهاي روز قيامت روزي است كه اسرار فاش مي شود پس تا روز قيامت خيلي ها نمي دانند. و يك نوع بخشندگي خاص هم كه شامل بندگان خاص و ويژه خودش مي باشد، كسي كه نيمه شب بپا مي خيزد و از گرماي پرلذت بستر جدا مي شود، وضو مي سازد و در آستان رب خود مي ايستد و خود را به او وصل مي كند خوب به مقام محمود(ستايش شده) مي رسد. موقعي كه جنگي اتفاق مي افتد او خانه و كاشانه و محبت همسر و فرزند و ديگر عزيزان را به زمين مي گذارد و تمامي آن سرزمين ناموس او مي شوند، به مقام مجاهد مي رسد و كسي كه براي خودسازي ماه مبارك رمضان را روزه مي گيرد و تشنگي و گرسنگي را بر خود واجب مي كند خوب به مقام صائم در راه خدا مي رسد. اگر ما مي بينيم كه يوسف پيامبر در پي كنترل خودش با وجود اغواهاي مكرر و متعدد يك زن زيبا به خدا پناه مي برد و تهمت را به جان مي خرد و سياه چال زندان را بر گناه ترجيح مي دهد. خداوند علم تعبير خواب به او ارزاني مي دارد پس هيچ چيز نيست كه در اين دنيا بي دليل واقع شود. پس صبر و استقامت كسي كه در راه كمال خود و بندگي خداوند در همه موارد از گناه چشم پوشيد، از حرام چشم پوشيد، دهان را بر بازگو كردن خيلي حرفها بست، گوش را براي شنيدن خيلي سخن ها بست و دست و پاي خودش را كنترل كرد و دانست كه اين صبر و تحمل از نعمت هايي است كه خدا به همه نمي دهد مگر كساني كه لياقت آن را داشته باشند كه الله مع الصابرين كه يكي از كساني كه خداوند هميشه با اوست و هواي او را دارد صابران هستند. اگر ما ارزش صبر و استقامت را دريابيم بعد مي توانيم او را زيبا و دوست داشتني بيابيم و بهتر از اين لذت چه مي تواند باشد كه خدا با صابران است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.