مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24084 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

در صورتي كه صله رحم با مانعي، مانند مخالفت پدر واقع شود، چه بايد كرد؟
صله رحم بسيار مورد تأكيد است و اگر پدري فرزندش را از صله رحم منع كند، چنانچه آن صله رحم واجب باشد و انجام ندادن او قطع رحم محسوب شود، نبايد به منع پدر اعتنايي كرد. البته بايد در حد مقدور به صورتي انجام شود كه پدر آزرده نگردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.