مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24085 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صله رحم كه در دين به آن بسيار توصيه شده، به چه معناست؟
صله رحم; يعني پيوند با افرادي كه از خويشاوندان نسبي انسان محسوب مي شوند. مصاديق صله رحم عبارتند از: رفت و آمد با خويشان، خبر گرفتن و دستگيري از آنان در صورتي كه نيازمند باشند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.