مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

توضيح مختصري درباره صله رحم و اهميت آن بدهيد؟
درباره صله رحم و پيوند با خويشان در روايات و احاديث بسياري تأكيد و سفارش به عمل آمده و نتايج خوب و ثوابهاي بسيار براي آن نقل شده است در اين زمينه چند حديث يادآور مي شويم:
در حديثي از پيامبر اسلام روايت شده كه فرمود صله رحم عمر انسان را زياد مي كند و فقر را از بين مي برد و در روايتي از پيامبر نقل شده كه گاهي انسان صله رحم مي كند در جائي كه از عمر وي سه سال بيش نمانده وصله رحم باعث مي شود كه خداوند عمرش را طولاني كرده و سه سال تبديل به سي سال شود و گاهي هم به عكس است يعني از عمر انسان سي سال مانده در اثر قطع رحم تبديل به سه سال مي شود.
و در حديث ديگر نيز از آن حضرت روايت شده كه صله رحم حساب را آسان مي كند و انسان را از مرگ بد نگه مي دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ40ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.