مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24089 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

بـا آنـكـه قـبول پست و مقام از سوي ظالم حرام است چگونه يوسف پيامبر حاضر شدخزانه داري يا نخست وزيري يكي از طاغوتهاي زمان را بپذيرد و با او همكاري كند ؟
اولا در فـقـه اسـلام هميشه قبول ولايت از سوي ظالم حرام نيست بلكه گاهي مستحب و ياحتي واجـب مـي گردد ثانيا حضرت يوسف به عنوان يك انسان امين و آگاه عهده دار اين منصب شد تا بـيـت الـمال را كه مال مردم بود به نفع آنها حفظ كند و در مسير منافع آنان بكار گيرد مخصوصا حـق مـسـتضعفان را كه در غالب جامعه ها پايمال مي گردد به آنها برساند به علاوه از طريق علم تـعـبير خواب آگاهي داشت كه يك بحران شديداقتصادي براي ملت مصر در پيش است كه بدون بـرنامه ريزي دقيق و نظارت از نزديك ممكن است جان گروه زيادي بر باد رود بنابراين نجات يك ملت و حفظ جان انسانهاي بي گناه ايجاب مي كرد تا از فرصتي كه بدست يوسف افتاده به نفع همه مـردم بـه خـصوص محرومان استفاده كند چرا كه در يك بحران اقتصادي و قحطي پيش از همه جان آنها به خطر مي افتد و نخستين قرباني بحرانها آنها هستند .

تفسير نمونه ج 10 ص 6
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.