مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چرا خداوند ظلم نمي كند ؟
از آنجا كه ظلم و ستم معمولا يا بر اثر جهل است و يا احتياج و يا كمبودهاي رواني , كسي كه نسبت بـه هـمـه چـيـز و همه كس عالم و از همه بي نياز و هيچ كمبودي درذات مقدس او نيست , ظلم كردن درباره او ممكن نيست نه اينكه نمي تواند ظلم كند ونه اينكه ظلم و ستم در مورد او متصور نـباشد بلكه در عين توانايي بخاطر اينكه حكيم و عالم است از ظلم كردن خودداري مي نمايد و هر چـيـز را در جـاي خـود در ايـن جـهـان پهناور هستي قرار مي دهد و با هر كس طبق شايستگي و اعمالش رفتار مي كنند .

تفسير نمونه ج 3 ص 432
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.