مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24094 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

مـگـر بـني اسرائيل چه ظلم و ستمي كرده بودند كه خداوند پاره اي از نعمتهايي را كه مورد علاقه آنها بود بر آنها تحريم كرد ؟
آنـچـه از آيه 160 و 161 سوره نساء استفاده مي شود علت تحريم مزبور چند چيز بوده است : ظلم و سـتم بر ضعفاء و جلوگيري كردن از دعوت انبياء در مسير هدايت مردم ,رباخواري , و اموال مردم را به ناحق خوردن .

تفسير نمونه ج 6 ص 18
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.