مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24110 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از تفكري كه از هفتاد سال عبادت برتر است چيست ؟
منظور از تفكر در اين روايات ، تفكري است كه بر معرفت انسان بيافزايد و موجب ارتقا و تعالي روحي و معنوي اوگردد نه تفكر درباره امور بيهوده و بي ثمر .بله ، تفكري كه معرفت را فزوني بخشد، اگر چه اندكي باشد ثمره اش بيش از 70 سال عبادت بدون تفكر است . زمينه هاي تفكر را بايستي از قرآن آموخت ، مثلاً : تفكر در آفرينش ، تفكر در معاد، تفكر در عظمت پروردگار، تفكر در آيات قرآن و ...براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- تفكرشهيد دستغيب 2- تفكرمحمد علي گرامي 3- چگونه درست فكر كنيم مترجم اردوباري 4- تفكر از ديدگاه اسلام عباس محمود عفاد، مترجم عطايي ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.