مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان با عبادت انس گرفت؟
حقيقت عبادت، يعني خود را به معبود سپردن، به خواست او تن دادن و رسيدن به جمال و كمال معبود در حدّ قابليّت. انس، يعني خو گرفتن با غير، همراه با آرامش روح، حالت انس زماني به دست مي آيد كه معرفت صحيح و لازم - بلكه كافي - از موجود مطلوب حاصل شود تا نفس به او ايمان آورد. با توجّه به توضيح اين دو مفهوم روشن است كه انس با عبادت زماني حاصل مي شود كه معرفت صحيح و لازم به اسماء، صفات، كمال و جمال معبود، حاصل شده باشد. هر اندازه اين معرفت خاص قوي تر باشد، انس، اطمينان و آرامش روحي قوي تري دست خواهد داد.
به عبارت ديگر، براي انس با عبادت، معرفتي لازم است كه جان را بشوراند، به گونه اي كه جز در گفتگو و راز و نياز با معبود آرام نگيرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2123ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.