مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24116 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عبادت چيست؟
انسان براي بندگي خداوند آفريده شده است; ولي بندگي خدا تنها نماز خواندن نيست; اگر چه يكي از بارزترين مصاديق عبادت خدا است. اگر زندگي همراه با انجام دستورهاي خداوند باشد، انسان همواره در حال عبادت خداوند خواهد بود; پس عبادت، تبلّور انجام دستور خداوند براي پرستش اوست و در شكلهاي ثابت نماز، روزه و حج خلاصه نمي گردد; بلكه هر حركتي كه مورد خشنودي خداوند باشد عبادت محسوب مي گردد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2135ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.