مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24119 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

براي لذت بردن از عبادت چه بايد كرد؟عبادات هم ظاهر دارند و هم باطن. باطن عبادات همان روح عبادات است. اگر ما در عبادات تنها به ظاهر آنها اكتفا كنيم، به مقصود خود، يعني قرب به خدا نائل نميشويم. بنابراين بايد به عبادات روح دميد. و روح عبادات، حضور قلب است. توجه قلبي، حالتي است كه انسان از درك حضور ولي نعمت خود، كسي كه از درون او آگاه است و از هر نزديكي، به او نزديكتر است و رشد و تعالي در دست اوست و... لذت ميبرد.

اگر توجه انسان تنها به خدا باشد و اين معنا را درك كند كه محبوب خود را به تمام معني ميپرستد، در اين صورت عاشق ميشود، و عاشق مشتاق خلوت با معشوق است، و از اينكه با او هم صحبت شود و سخن بگويد، لذت، تمام وجودش را فرا ميگيرد. و در اين هنگام است كه عبادات او چيزي جز لذت نخواهد بود. پس بايد در كسب حضور قلب تلاش نمود.

علاوه بر اين، هرچه معرفت ما نسبت به معبودمان بيشتر شود، لذت ما از عبادت او نيز بيشتر خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.